Kyur ttxu - I~{

@|u{p~t IB@R_K

3 tp~ @z{yt @z{y{pz y 3 tp~ S Ipzt

Bx|p y tu{p sp

Hp|: T|yp @~~rp 2/32, {. 4-@

Wu~ ~{y qur y{r r Kyuru

<K~p{~p y~}py>

Su|.: +38-044-361-15-00, +38-099-763-65-64, +38-096-303-29-90

Email: ivasiuk19@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 K~p~y~ ELIH@QOB

2 tp~ @z{yt @z{y{pz y 2 tp~ S Ipzt

Bx|p sp

Hp|: . K}~prp K}prp 1, {}|u{ N@T, xp| 5

<K~p{~p y~}py>

Tel.: +38-067-777-37-14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rusuz NIKOL@EB

2 tp~ @z{yt @z{y{pz y 1 { S Ipzt

Du{p sp

Hp|: q|r. K|rp 15r (Eruz{yz ~yruyu)

<K~p{~p y~}py>

Su|.: +38-098-933-19-30

Email: nikolaev_sergey_ukraine@mail.ru

Page Top